Aanmelden | Maak een profiel
HomeFrieslandWorkum

Telefoonboek Workum
Friesland

U bent op zoek naar een naam of personen uit de telefoonboek in Workum, Friesland? Vind de +Adres informatie zoals adressen, telefoonnummers en digitale communicatiegegevens binnen een straat.

A

AldedykAldeweiAlgeraburren
Ankersmitterij

B

BalkfinneBascohofBegine
BlokmakkerijBlomikkersBreewarsdijk
BreewarsdykBrouwersdykButerikkers

D

De BurdDe FukeDoltewal
Douwe De BoerstrjitteDwarsnoard

E

Eize SpeerstrastrjitteEmmabuertEniggaburren
Estrikwurk

F

FortunFugelikkersFukepaed

G

Gebr BonnemastrjitteGebr KoopmansstrjitteGerrit De Jongstrjitte

H

HammoleHans DeinumstrjitteHearekeunst
HeareweiHegeterpHoekseize
HorsaewalHoutmolestreekjeHylperdijk
Hylperdyk

I

IelaakIgleburrenIjpe Wielingastrjitte
InthiemasingelIt Fjouwerkant

J

JonkersfinneJouw KeuningstrjitteJurjen De Jagerstrjitte

K

KaeidykKalkwurkKampwei
KleasterlanKoffepaedKonvintsdyk

L

Lange LeaneLearmoleLieuwe Klazes Leane
LutsweiLynbaen

M

MaedfinneMakkumerdykMarienacker
Marienacker 1 K007MerkMoleburren
MolewykMouterij

N

NijhuzumerdykNoardNonnestrjitte

P

PanwurkPapeleantsjeParallelwei
PothuswykPrystershoek

R

RaardaburrenReidikkersRoggemolestege

S

SanbankSchoolstraatSeburch
SeilmakkerijSietze GorterstrjitteSint Annafinne
SkarfinneSkelpebankSkil
SlinkeweiSnakkerburrenSoalsdyk
SpoardykStedsfinneStienikkers
StokerijSudSuderseleane
Sylspaed

T

TademahofTaenderijTettingburren
ThomashofTiaralaanTichtset
TillefonneTjipke VisserstraatTrekwei
TunikkersTurflan

V

Vicariswei

W

WaechfinneWeinmakkerijWieger Van Brugstrjitte
Wiske

Y

Yttingwei